Wat kwam aan het licht?

“Wat is het verband tussen meer medisch afval en COVID-19?”

COVID-19 had in 2020 onverwachte bijwerkingen.

image

Klik op de grafiek voor een grotere weergave.

In 2019 werden dagelijks gemiddeld 50 thuiswerkers genoteerd, met soms een piek tot 100 (bijv. door sneeuwval). In 2020 bedroeg het daggemiddelde 420, met de hoogste piek van 600 op één dag tijdens de tweede lockdown in oktober 2020. Het aantal thuiswerkers kende een boom (vooral binnen de ondersteunende diensten) en werd vanaf september 2020 structureel bestendigd met een uitgewerkt plan voor deze groep.

De dienst ICT rustte het afgelopen jaar 25 vergaderzalen in het ziekenhuis uit met videoconferencing hardware.

33% meer aanvragen op ICT servicedesk

De ICT-dienst deed technische aanpassingen om performanter telewerk mogelijk te maken voor ziekenhuismedewerkers. Dat uitte zich ook in het aantal aanvragen bij de ICT-servicedesk: 50.918 in 2020, een stijging van 33% tegenover 2019. Tijdens de eerste maanden van 2021 was dat cijfer al opnieuw opgelopen tot 45.545!

image

Klik op de grafiek voor een grotere weergave.

April en november waren met 8.248 een 6.926 teleconsultaties topmaanden. Van teleconsultaties was in 2019 nauwelijks sprake. COVID-19 zorgde voor een doorbraak op dat vlak.

Minder doorverwijzingen voor een opname in een woonzorgcentrum

In 2020 werd amper 0,8% van de 25.458 patiënten doorverwezen van het ziekenhuis naar een woonzorgcentrum (WZC). Wellicht omdat de WZC’s zelf met covidissues kampten. Zeker in de eerste golf waren de transfermogelijkheden beperkt.

image

Klik op de grafiek voor een grotere weergave.

Omdat het om wintervirussen gaat, geeft de grafiek een beeld van drie winters (van 19 mei 2019 tot en met april 2021). In de grafiek werd de schaduw van SARS-CoV-2 op een kleinere schaal gezet om de tijdslijn te situeren. Het aantal RSV- en influenzagevallen is daardoor meer zichtbaar. De grafiek illustreert het aantal gedetecteerde infecties met deze virussen. Er werden weliswaar minder testen gevraagd voor RSV en influenza, maar toch voldoende om de volgende conclusies te trekken:

 • RSV: Normaliter start de jaarlijkse epidemie van RSV (respiratoir syncytieel virus) zeer regelmatig vanaf oktober, bereikt een piek in december en daalt nadien langzaam. Nu werden slechts een paar infecties gediagnosticeerd in deze periode. De epidemie begon ook pas vanaf januari, met de piek in maart.
 • Influenza: zowel voor influenza A als influenza B is er over de winter van de voorafgaande jaren meer variatie (meestal meer influenza A infecties). Het is daarom merkwaardig dat er geen enkel geval was in de winter 2020-2021.
image

Klik op de grafiek voor een grotere weergave.

De hoeveelheid Risicohoudend Medisch Afval (RMA) nam in 2020 met bijna 9% opvallend toe, ondanks een afbouw van de ‘gewone ziekenhuisactiviteit’. Deze stijging is volledig toe te schrijven aan COVID-19.

Meer was- en poetswerk

 • Er moest gepoetst worden in volledige beschermkledij, wat extra belastend was voor de medewerkers van schoonmaak.
 • Het linnenverbruik nam toe, wat resulteerde in veel meer was. Voor alle covidwasgoed was er een apart cicuit.
 • De kledingautomaten voor medewerkers moesten gereorganiseerd worden wegens de meer dan verdubbelde vraag van medewerkers naar propere kledij. Uniformen en witte jassen werden immers meermaals per dag vervangen terwijl de automaten niet voorzien waren op een dergelijke intensieve teruggave en afname van werkkledij.
 • Samen met een leverancier werden wasbare schorten ontwikkeld om het gigantisch toegenomen verbruik van wegwerpschorten (die ook niet meer verkrijgbaar waren) op te vangen met een voorraad die altijd voor ons ter beschikking zou zijn.
 • Er werden mondmaskerautomaten geïnstalleerd aan de ingangen van het ziekenhuis.

Intensieve (pers)communicatie, 24 uur op 24

 • Met 628 bedroeg het aantal persvragen precies 74,93% meer dan in 2019.
 • Met bijna 630.262 gebruikers lag het aantal bezoekers aan de ziekenhuiswebsite uzbrussel.be bijna 25% hoger dan het jaar voordien. Het aantal sessies bedroeg 1.011.311 tegenover 810.068 in 2019. Vanaf maart werd ook een apart coronadossier gepubliceerd. Dat kreeg (Nederlands en Frans samen) 33.273 bezoekers en 45.694 sessies. De Engelstalige coronapagina’s kregen 8.865 bezoekers en 10.182 sessies.
 • Het aantal Facebook-fans van het UZ Brussel nam met 37% toe tot 10.491.
 • Vaak gebeurde de interne en externe communicatie dringend, in real time en ze veranderde doorlopend op basis van de COVID-19 ontwikkelingen en maatregelen.