Lichteffecten

“Meer dan 20 maal meer mondmaskers!”

De coronacrisis had allerhande bijkomende effecten.

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen kende een fikse toename

Aantal bestellingen

De automaten met propere werkkledij konden de afnames van vooral artsen en verpleegkundigen amper verwerken. Waar voordien tot 2.000 pakjes per dag werden genomen, steeg dit in 2020 naar meer dan 6.000, dus 3 keer hoger. Door corona verversten medewerkers per dag immers meermaals hun werkkledij. De automaten moesten meerdere keren per dag aangevuld worden om het verbruik te kunnen volgen. De eigen wasserij, die ook vanuit andere ziekenhuizen meer wasgoed aangeboden kreeg, moest de toename van verbruik met een factor 3 proberen te verwerken.

Op bepaalde momenten werden in het ziekenhuis meer dan 3.000 wegwerpschorten per dag verbruikt, tot 90.000 per maand, dus op een jaar meer dan 1 miljoen! Door 15.000 wasbare schorten met dezelfde kwaliteiten als de wegwerpexemplaren aan te kopen, werd bespaard op de afvalberg en werd het ziekenhuis onafhankelijk van externe leveranciers in tijden van crisis.

Zelf mondmaskers en schorten naaien

In het voorjaar van 2020 organiseerde het UZ Brussel een eigen naai-atelier om het wereldwijde tekort aan beschermingsmaterialen de baas te kunnen. Het ziekenhuis kon rekenen op de hulp van 156 collega’s en 20 vrijwilligers en hun naaimachines om de acute tekorten op te vangen. Het naai-atelier werkte ongeveer twee maanden door en produceerde:

  • 10.000 blauwe mondmaskers
  • 4.000 stoffen mondmaskers
  • 3.650 schorten
  • 400 mutsen

Opleidingen rond COVID-19 verdringen klassieke vorming

Terwijl er minder ‘klassieke’ opleidingen en externe vorming plaatsgrepen, werden zeer veel ad hoc opleidingen i.v.m. COVID-19 georganiseerd, bijv. op de dienst Intensieve Zorg over het correct gebruik van maskers en beschermingsmateriaal en handhygiëne. Veel eigen audiovisueel werd geproduceerd en digitale kanalen werden ingeschakeld. Het departement Verpleeg- en Vroedkunde noteerde in 2020 11.925 uren interne opleiding tegenover 8.692 uren in 2019.

Niet meer samen eten

Net zoals in de horeca voelde de bezoekerscafetaria duidelijk de consequenties van COVID-19: 129.586 gebruikers tegenover 210.529 in 2019. Hetzelfde geldt voor het aantal gebruikers van het personeelsrestaurant: 281.851 in 2020 tegenover 359.135 in 2019.

image

Klik op de grafiek voor een grotere weergave.

Bovenstaande grafiek toont de maandelijkse evolutie van het ziekteverzuim op korte termijn. Twee pieken tekenen zich af telkens juist voor de eerste en de tweede covidgolf. Op de momenten dat COVID-19 piekte, was het ziekteverzuim weer gezakt en kon het ziekenhuis telkens volop rekenen op zijn medewerkers.