Lichtbakens

“Verpleegkunde gaat door met grootscheeps participatieproject”

Door corona veranderde veel in 2020. Maar niet alles …

Ruimteplanwerken gingen door

Tegen eind 2027 ondergaat het UZ Brussel een heuse metamorfose met twee grote uitbreidingen: een nieuw Medisch Technisch Blok voor behandelingen en ingrepen en een splinternieuwe hoofdinkom, de zogenoemde Landmark. COVID-19 heeft het uitvoeren van het Ruimteplan niet vertraagd.

In 2020:

  • Werden de fundering en de gelijkvloerse verdieping van het Medisch-Technisch Blok geplaatst. Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Gezin, Volksgezondheid en Armoedebestrijding, plaatste geflankeerd door de directie van het UZ Brussel symbolisch de eerste steen.
  • Werden de nieuwe hybride operatiezaal en de nieuwe cathlabs geïnstalleerd.
  • Werd de nieuwe pediatrische Intensieve Geneeskunde (PICU) ingericht.
  • Werd de nieuwe balie Medische Beeldvorming ingericht.

Klik op de grafiek voor een grotere weergave.

Het UZ Brussel blijft recycleren. Het ziekenhuis handhaafde in 2020 de recyclage-inspanningen waardoor meer dan een vierde van de totale afvalberg nog een tweede leven krijgt.

Duurzaam aankoopbeleid

Er werd gewerkt aan de verduurzaming van inkoop van grondstoffen over de hele keten, dus ook in de productie en werking van leveranciers. Voorbeeld: bij de aanbesteding van het groenten- en fruitdossier werd bewust gekozen voor een leverancier die geïnvesteerd had in een installatie om het spoelwater te zuiveren en hergebruiken, om op deze manier drastisch het waterverbruik en lozing van afvalwater te verminderen.

Uitgebreid en diepgaand participatieproject van het departement Verpleeg- en Vroedkunde

Het grote participatieproject van het departement Verpleeg- en Vroedkunde dat vóór de outbreak van covid-19 startte, ging door. Het doel is om samen met de medewerkers het strategische beleid van het department voor de volgende 3 jaar samen uit te werken. In 2020 werden 13 feedbackdagen georganiseerd. In totaal namen 866 collega’s deel (op de ongeveer 1.500 verpleeg- en vroedkundigen in het ziekenhuis). Er werd in totaal 7.794 uur besteed aan luisteren, van gedachten wisselen en voorstellen doen. Zes werkgroepen werken alle ideeën verder uit.

Wetenschappelijk output stijgt

De wetenschappelijke output steeg met 367 publicaties in 2020 (374 in 2019). Er zijn opvallend meer publicaties in Cardiologie, het Centrum Medische Genetica, het Centrum Reproductieve Geneeskunde, Orthopedie en Pediatrie.