Het licht ging uit!

“Ineens was alles anders en was onzekerheid troef"

Op 6 maart werd in het UZ Brussel alles anders. Alsof ineens het licht uitging.

image

Klik op de grafiek voor een grotere weergave.

Enkele sprekende cijfers:

  • De eerste covidpatiënt werd opgenomen op 6 maart. Het totaal aantal patiënten in 2020 (31/12 om 7 uur) bedroeg 1.230. Het UZ Brussel had doorlopend covidpatiënten.
  • Totaal aantal coronapatiënten dienst Intensieve Zorg: 273.
  • Totaal aantal overlijdens ten gevolge van COVID-19: 177.
  • De gemiddelde leeftijd van mannelijke covidpatiënten op Intensieve Zorg tijdens de eerste golf was 63 jaar, die van vrouwen 66. Tijdens de tweede golf was dat respectievelijk 63 en 53 jaar oud.
  • Tijdens de eerste golf verbleven covidpatiënten gemiddeld 11 dagen op de afdeling Intensieve Zorg. Tijdens de tweede golf was dat 16 dagen.

Er werden in 2020 33.213 COVID-19 PCR (Polymerase Chain Reaction) tests uitgevoerd. Deze test gebeurt door het nemen van een uitstrijkje van slijm uit de neus en keel met het bekende wattenstaafje. Ook 2.784 COVID-19 Xpress PCR tests werden uitgevoerd, dat zijn tests uitgevoerd in urgente situaties zoals ’s nachts.

Meer dan 89.000 POCT bloedgasanalysen

De bloedgasanalyse gebeurt bij zwaar zieke patiënten op de kritische verpleegeenheden Spoedgevallen en Intensieve Zorg. Het gaat om de zogenoemde ‘bedside testing’ of ‘near patient testing’. Een bloedgasanalyse kan zorgverleners informeren over de status van de ademhaling en de stofwisseling van hun ernstig zieke patiënten door pH, kooldioxide (pCO2) en zuurstof (pO2) te meten, evenals elektrolyten, lactaat en hemoglobine. Er werden in 2020 89.794 testen afgenomen voor de analyse van bloedgasparameters, een toename van 41% ten opzichte van 2019. In totaal werden 1.441.223 analyses uitgevoerd, een stijging van 52% tegenover 2019. Ook de soms lange hospitalisaties van de covidpatiënten leidde tot de verhoging.

De diagnose

  • COVID-19 had een grote impact op alle ‘normale’ activiteitencijfers en op de opnamecapaciteit.
  • Na elke golf volgde een snelle heropstart, maar nooit tot het ‘normale’ peil.
  • UZ Brussel werd in vergelijking met de andere ziekenhuizen zwaar getroffen door COVID-19. Het aantal covidopnames bedroeg 40% boven het normale ‘gewicht’ van UZ Brussel in de ziekenhuissector.
image

Klik op de grafiek voor een grotere weergave.

(Bron: COVID-19 benchmark activiteitsgegevens Zorgnet-Icuro 2020-2021)

Door corona zakte het aantal consultaties in het UZ Brussel meer dan het gemiddelde van de ziekenhuizen in Vlaanderen.

image

Klik op de grafiek voor een grotere weergave.

Tijdens de eerste golf waren er opvallend minder raadplegingen (exclusief de Spoedgevallendienst, inclusief de teleconsultaties) door de zowat volledige lockdown.

image

Klik op de grafiek voor een grotere weergave.

Vanaf de uitbraak van COVID-19 was er een grote daling van het aantal patiënten op de Spoedgevallendienst. Terwijl januari en februari een toename lieten zien, bleef de trend doorheen het hele coronajaar 2020 dalend. In de periodes april-mei en november-december was er zelfs sprake van een daling van respectievelijk 63 en 68%.

image

Klik op de grafiek voor een grotere weergave.

Er waren duidelijk minder daghospitalisaties tijdens de eerste golf (maart-mei) en daarna in de derde golf (oktober-december). In juni-september 2020 was het aantal dagopnames vergelijkbaar met 2019. In september waren er zelfs iets meer daghospitalisaties dan het jaar voordien.

image

Klik op de grafiek voor een grotere weergave.

In de periodes april-mei en november-december was de daling van het aantal ziekenhuisopnames het grootst. De oorzaken: ziekenhuisbedden moesten voor COVID-19 worden vrijgehouden, veel tweepersoonskamers werden omwille van de besmettingsrisico’s bovendien gebruikt als eenpersoonskamer en de dageenheid Chirurgie werd omgebouwd tot een eenheid voor pediatrische Intensieve Zorg (PICU) en een Post Anesthesia Care Unit (PACU), met een verlies van ongeveer 29 bedden voor ‘normale’ opnames.

image

Klik op de grafiek voor een grotere weergave.

In de periodes maart-mei en november-december was de daling van het totaal aantal chirurgische ingrepen het grootst met in april en november zelfs een daling van respectievelijk 58 en 57%.

image

Klik op de grafiek voor een grotere weergave.

In april was de daling van het aantal zware chirurgische ingrepen met 63% het grootst van het ganse jaar 2020. De impact was ook zorgwekkend groot bij ingrepen die levensreddend zijn, zoals hartheelkunde (-29%) en vaatheelkunde (-26%).